Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  1.Ag 1Ag Rozvrh
  1.B 1B 2.B
  2.A 2.A
  2.Ag 2.Ag
  2.B 2B
  3.A 3.A
  3.Ag 3.Ag Mgr. Daniela Mišuthová
  3.AG 3.AG
  4.A 4.A
  4.Ag 4.Ag
  5.A 5A
  6.A 6A
  7.A 7A
  8.A 8.A
  8.B 8.B
  87 87 5.A
  9.A 9.A
Foto Biológia B Mgr. Šarlota Škorvánková
  Fyzika F
  Chémia Ch
  Inf.2 Inf2
  Informatika I Ing. Lucia Palková
  Interaktívna A IA
  interaktívna B IB
  Jazykové laboratórium JL
  telocvičňa1 TV1
  telocvičňa2 TV2
  U 161 - IUZŠ
  U 163
  U 164
  U 169
  učebňa č.88 U88

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium sv. Košických mučeníkov
    Čordákova50, Košice
  • riaditeľka školy: 055/7873420
    zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: 055/7873425
    zástupca riaditeľky školy: 055/7873429
    sekretariát: 055/7873421

Fotogaléria