Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
RNDr. Adriana Bariová Rozvrh
Riaditeľka
adriana.bariova@gmail.com
 
 
Mgr. Renáta Halčišáková Rozvrh
Zástupkyňa
renatahal@post.sk
 
 
Mgr. Milan Koščo Rozvrh
Zástupca
Vedie krúžok: Geograficky
milan.kosco@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Barcziová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
martina.barczi@gmail.com
 
 
Mgr. Lenka Bruniková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Helena Čižmárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.Ag
Vedie krúžok: Ž-Literárno-žurnalistický krúžok
cizmarovah@seznam.cz
 
 
Mgr. Katarína Deias Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Monika Dzurdženíková MS Rozvrh
Učiteľka
sukovska.monika@gmail.com
 
 
Mgr. Matej Gardoš Rozvrh
Triedny učiteľ: 4.Ag
Vedie krúžok: Zápasnícky
macogard@gmail.com
 
 
Mgr. Stanislava Girová Učiteľka
stanislava.girova@gmail.com
 
 
RNDr. Beáta Guteková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Matematika v kocke
Vedie krúžok: ŽFyzikálny
beatagutekova@gmail.com
 
 
Ing. Renát Haluška Rozvrh
Učiteľ
haluska.renat@gmail.com
 
 
Mgr. Milan Hovanec Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.A
Vedie krúžok: Programovanie lego robotov
hovanec_milan@hotmail.com
 
 
Mgr. Ivana Hribľanová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Anglický klub
Vedie krúžok: Žiacka školaská rada
ihriblanova@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Hromadová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: APomoc labkám
Vedie krúžok: Kulinárium
lucia.richnavska@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Hugáňová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
zuzana.huganova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Chybová Rozvrh
Učiteľka
andrea.chybova@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Janková Učiteľka
monika.puciova@gmail.com
 
 
Arnold Jordan Rozvrh
Učiteľ
jordan.shea.arnold@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Kocúrko Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Miništrantský
janko.kocurko@gmail.com
 
 
Mgr. Elena Kolárová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Lenka Korfantová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: AKrížom krážom s Lenkou
lenka.korfant@gmail.com
 
 
RNDr. Anna Kovaľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Vedie krúžok: Matematický pre 6. ročník
akovalova16@gmail.com
 
 
Mgr. Zdenka Krajňáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Environmentálny
zdenka.krajnakova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Kuľková Učiteľka
Vedie krúžok: ŠKD3
mkulkova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Lojová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: AKrížom-krážom s Martinou
 
 
Katarína Maďarová Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: S3
Zástupca v triede: S1
katimadarova@gmail.com
 
 
Mgr. Marcela Martončíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.Ag
mmartoncikova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Mihová sr. Abiela Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: AKrížom-krážom s Abielou
abielacj@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Molnárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Aby slovenčina chutila
Vedie krúžok: Knihomoľovanie
matamolnar@gmail.com
 
 
Peter Nagy Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Andrea Nagyová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: AKrížom krážom s Andreou
andrea.nagy80@gmail.com
 
 
Monika Ničová Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: S2
Vedie krúžok: Motýliky
monika.nicova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Novotná Učiteľka
Vedie krúžok: ŠKD4
majkanovotna91@gmail.com
 
 
Ing. Lucia Palková Učiteľka
Vedie krúžok: Žurnalistický
Kabinet: Informatika
palkova.lucia@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Paľovčíková Učiteľka
monikap0705@gmail.com
 
 
Mária Počatková Učiteľka
Vedie krúžok: Aranžérsky
Vedie krúžok: ŠKD1
 
 
Mgr. Martina Rímska, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
martinaholovkova@gmail.com
 
 
Mgr. Jozefína Rohaľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
jozefina.rohal@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Saitz Rozvrh
Učiteľka
martinka.saitz@gmail.com
 
 
PaedDr. Alexandra Siegfriedová Učiteľka
a.siegfriedova@gmail.com
 
 
Mgr. Klaudia Sykorová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
Vedie krúžok: Aľudové tance
claudy.pavuk@gmail.com
 
 
Bc. Katarína Šimková Učiteľka
katarinabodnarova@centrum.sk
Foto Mgr. Šarlota Škorvánková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.Ag
Vedie krúžok: Pestovateľsko-chovateľský ZŠ
Vedie krúžok: Prírodovedný
Kabinet: Biológia
lotaskorvi@gmail.com
 
 
Mgr. Ľudmila Šoltisová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Spevácky
ludmila.soltisova@hotmail.com
 
 
Mgr. Patrícia Vattaiová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
pata.vattaiova112@gmail.com
 
 
RNDr. Mária Vavrová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: ŽChemický
mvmariavavrova@gmail.com
 
 
RNDr. Marta Vicenová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky 9
vicenova.marta@gmail.com
 
 
Ing. Ingrid Ondášová Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD2
Vedie krúžok: Tvorivé dielne
 
 
Mgr. Martina Saitz Vychovávateľka
Vedie krúžok: Školký klub 5

© aScAgenda 2019.0.1139 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium sv. Košických mučeníkov
    Čordákova50, Košice
  • riaditeľka školy: 055/7873420
    zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: 055/7873425
    zástupca riaditeľky školy: 055/7873429
    sekretariát: 055/7873421

Fotogaléria