Navigácia

Projekt EÚ - Premena tradičnej školy na modernú

Projektové vyučovanie zážitkovou formou

V tejto časi zverejňujeme aktuálne kúpne zmluvy v súlade s podmienkami realizácie projektu.

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium sv. Košických mučeníkov
    Čordákova50, Košice
  • riaditeľka školy: 055/7873420
    zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: 055/7873425
    zástupca riaditeľky školy: 055/7873429
    sekretariát: 055/7873421

Fotogaléria