Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  1.Ag 1Ag Rozvrh
  1.B 1B Rozvrh
3.B
  2.A 2.A Rozvrh
  2.Ag 2.Ag Rozvrh
  2.B 2B
  3.A 3.A
  3.Ag 3.Ag Rozvrh
  3.AG 3.AG
  4.A 4.A Rozvrh
  4.Ag 4.Ag Rozvrh
  5.A 5A Rozvrh
  6.A 6A Rozvrh
  7.A 7A Rozvrh
  8.A 8.A Rozvrh
  8.B 8.B
  87 87 6.A
  9.A 9.A Rozvrh
Foto Biológia B Rozvrh
Mgr. Šarlota Škorvánková
  Fyzika F Rozvrh
  Chémia Ch Rozvrh
  Inf.2 Inf2 Rozvrh
  Informatika I Rozvrh
Ing. Lucia Palková
  Interaktívna A IA Rozvrh
  interaktívna B IB Rozvrh
  Jazykové laboratórium JL Rozvrh
  telocvičňa1 TV1 Rozvrh
  telocvičňa2 TV2 Rozvrh
  U 161 - IUZŠ
  U 163
  U 164
  U 169
  učebňa č.88 U88

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium sv. Košických mučeníkov
    Čordákova50, Košice
  • riaditeľka školy: 055/7873420
    zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: 055/7873425
    zástupca riaditeľky školy: 055/7873429
    sekretariát: 055/7873421

Fotogaléria