Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Aby slovenčina chutila
AKrížom-krážom s Abielou
AKrížom-krážom s Martinou
AKrížom krážom s Andreou
AKrížom krážom s Lenkou
ALego
Aľudové tance
Anglický klub
APomoc labkám pre I. stupeň
Aranžérsky
Cvičenia z matematiky 9
Environmentálny
Futbal
Geograficky
Knihomoľovanie
Kulinárium
Lienky
Matematický pre 6. ročník
Matematika v kocke
Miništrantský
Motýliky
Pestovateľsko-chovateľský ZŠ
Prírodovedný
Programovanie lego robotov
Spevácky
ŠKD1
ŠKD2
ŠKD3
ŠKD4
Školký klub 5
Tvorivé dielne
Včielky
Zápasnícky
ZUŠ
Ž-Literárno-žurnalistický krúžok
Žabky
ŽFyzikálny
ŽChemický
Žiacka školaská rada
Žurnalistický

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium sv. Košických mučeníkov
    Čordákova50, Košice
  • riaditeľka školy: 055/7873420
    zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: 055/7873425
    zástupca riaditeľky školy: 055/7873429
    sekretariát: 055/7873421

Fotogaléria